My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Viem ja kostoľík

    Vianoce, ľudová pieseň, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
    Vianočná pieseň spievaná na Štedrý večer pod oblokmi. V scénickom programe spieva starší muž.