My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Už sa k Jána priblížilo

    ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svätojánska noc
    Ľudová pieseň so svätojánskou tematikou. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.