My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Artikulárny kostol v Leštinách 001-05

    kostol, drevené kostoly, oltár
    Evanjelický artikulárny kostol, ktorého pôdorys má charakter gréckeho kríža. Kostol je zrubový, doskami obitý, valbová strecha rešpektuje pôdorys, krytina šindľová. Kryté schodisko vedie do zvonice, ktorá je obitá doskami a krytá dvoma strechami so šindľovou krytinou. Strecha zvonice aj kostola je ukončená krížom. V interiéri sú druhotne pridané stĺpy, ktoré podopierajú strop. Interiér. Pohľad na oltár s chórom a na plochý, doskový strop.
    Artikulárny kostol v Leštinách 001-05