My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Dajťe, že nám, dajťe 001-01

    ľudová pieseň, spevák, Vianoce, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
    Vianočná ľudová pieseň spievaná pod oblokmi na Štedrý tzv. "Dohviezdni večer". Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.