My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ďieuča spod horički

    ľudová pieseň, spevák, sláčikové hudby
    Mládenecká ľudová pieseň. Mužský spev sprevádzaný štvorčlennou ľudovou sláčikovou hudbou.