My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Čo zme sa nažali

    ľudová pieseň, dožinky, dožinkové piesne, spevák
    Pieseň spievaná pri dožinkoch. Ženský dvojhlasný spev bez hudobného sprievodu.