My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Hej, z jednej strani jarku

    hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň, zbojnícke piesne
    Zbojnícka pieseň so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.