My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Hej, zabili Ďuríka

    hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň, zbojnícke piesne
    Zbojnícka pieseň so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.