My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Zabiv Ďurík jalovičku

    hudobný folklór, píšťaly, spevák, ľudová pieseň, zbojnícke piesne
    Ľudová pieseň so zbojníckou tematikou, so sprievodom pastierskej píšťaly. Spieva Juraj Kubinec.