My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Poďme chlapci puce zbíjať

    ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, zbojnícke piesne
    Ľudová pieseň so zbojníckou tematikou. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.