My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Radostná novina

    ľudová pieseň, hudobný folklór, Štedrý večer, Vianoce, obchôdzky, koleda
    Vianočná koleda s tematikou oslavy narodenia Ježiška v maštali a žartovnými motívmi. Zvykli ju spievať malé deti na Štedrý večer ("Vešar viľijovi"), bola súčasťou vianočných obchôdzok. Spieva skupina štyroch žien bez hudobného sprievodu.