My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Svadobný sprievod v Mokrom Háji 001-01

    svadba, svadobný sprievod, mladucha, ženích, starejší, svadobní hostia, odev mladuchy, sviatočný odev, obradový odev
    Zostavovanie svadobného sprievodu. Vpredu nevesta Anna Švrčková v tradičnom svadobnom odeve, ženích Jozef Komenda a vpravo družba (starejší) Angustín Špírek. Za nimi ďalší svadobčania, dievčatá a ženy v tradičných sviatočných odevoch.
    Svadobný sprievod v Mokrom Háji 001-01