My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Svadobný sprievod v Popudinách 002-01

    svadba, svadobný sprievod, mladucha, ženích, starejší, svadobní hostia, odev mladuchy, sviatočný odev, obradový odev
    Svadobný sprievod na ceste z kostola. Vpredu ženích Augustín Jurkovič, nevesta Mária Jurkovičová (rodená Krakovská) v tradičnom svadobnom odeve a vpravo družba (starejší) Angustín Špírek. Za nimi ďalší svadobčania.
    Svadobný sprievod v Popudinách 002-01