My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Kážu sa mi žeňiť

    ľudová pieseň, ľudový tanec
    Tanečná pieseň. Spievajú dvaja muži so sprievodom ústnej harmoniky.