My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ej, hrjabala, hrjabala

    ľudová pieseň, lúčne piesne, ľúbostné piesne, viachlas
    Lúčna pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.