My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Zahudaj, hudačku, na ťenkú strunečku

    ľudová pieseň, ľudový tanec, hudobné nástroje, viachlas
    Tanečná pieseň. Spieva skupna mužov so sprievodom huslí a harmoniky.