My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ej, domov, ľuďia, s poľa

    ľudová pieseň, lúčne piesne, ľúbostné piesne
    Ľudová pieseň spievaná s ľúbostnou tematikou pri hrabaní sena. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.