My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Hrabala, hrabala, čerta nahrabala

    ľudová pieseň, lúčne piesne, trávnice
    Ľudová pieseň pri prácach na lúke Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.