My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Domov, ľuďia, s poľa

    ľudová pieseň, lúčne piesne, trávnice
    Ľudová pieseň pri prácach na lúke. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.