My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Už zme sa nažali

    ľudová pieseň, dožinkové piesne, spevák
    Pieseň pri dožinkoch. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.