My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Mužu moj, čo si ti za muža

    ľudová pieseň, sedliacka, ľudový tanec, spevák
    Tanečná pieseň. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.