My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Spievala, bi hlasom

    ľudová pieseň, žatevné piesne, ľúbostné piesne, spevák
    Žatevná pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu. Spieva Ján Bárdy..