My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Čakajťe ma, mama, pod zelenou hruškou

    ľudová pieseň, žatevné piesne, spevák
    Žatevná pieseň. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.