My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ej, slňječko za horou, pust nás gazda domov

    ľudová pieseň, lúčne piesne, žatevné piesne
    Ľudová pieseň spievaná pri poľných prácach. Spievajú tri ženy bez hudobného sprievodu.