My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Máme mi paňi kráľovnú

    ľudová pieseň, spevák, letečko
    Ľudová pieseň, ktorá sa spievala pri chodení s "ľetkom" na "Murienovú" resp. "Púčkovú nedeľu" (tri týždne pred Veľkou nocou). Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.