My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Mrak padá, mrak padá

    ľudová pieseň, spevák, lúčne piesne
    Ľudová pieseň s ľúbostnými a žartovnými motívmi. Spievala sa pri prácach na lúke. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.