My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Družbovia, družbovia, mrcha chíri o vás

    ľudová pieseň, spevák, svadobné piesne, svadobné nôty, družba, družica
    Ľudová pieseň so svadobnou tematikou, spievaná pri prekáraní družíc a družbov. Nápev opakovane zaznieval takmer počas celej svadby. Striedavo spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.