My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Drobná ďeťelinka trávu previšuje

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas večerov pri kosení sena. Spieva skupina mužova žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.