My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Čajkovski mláďenci príďe vám lós

    ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
    Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.