My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Tam pod horou, pod zelenou

    ľudová pieseň, balada
    Ľudová pieseň baladického charakteru. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.