My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  A od piva brucho bolí a od vína hlava

    ľudová pieseň, pijanské piesne
    Pijanská pieseň. Spievala sa počas dožinkov pri plných stoloch. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.