My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Počúvajťe, braťia, preďivnú novinu

    ľudová pieseň, Štedrý večer, obchôdzky, spevák
    Vianočná pieseň spievaná na Štedrý večer. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.