My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Veľká noc uš prešla

    ľudová pieseň, ľudový tanec, chorovody, Veľká noc, viachlas
    Chorovodná pieseň dievčat, ktorá sa spievala na Veľkú noc. Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.