My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ej, kecme na vešeľu

    ľudová pieseň, svadobné piesne, viachlas
    Svadobná tanečná pieseň. Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.