Number of the records: 1  

To the basket   lov

 1. Descriptonchytanie a usmrcovanie divo žijúcich zvierat na získanie obživy. Tradičným formám lovu sa venovali najmä pastieri, furmani, drevorubači a uhliari. Lovili rôzne druhy zvierat, alebo sa špecializovali (kunári, vtáčnici, potkaniari, rybári). Základom samolovu bolo kladenie pascí a vyčkávanie zvierat na miestach, ktorými prechádzali, na ktorých sa zhromažďovali alebo skrývali. Lovec ich vábil na návnadu (újesť), nastrčením živého zvieraťa (napr. šovka – výr na vábenie dravcov), napodobňovaním ich hlasu (i hlasu zvierat, ktorými sa živili) ústami, pískaním na listy tráv a nástrojmi – vábničkami. Praktizovalo sa vyhľadávanie zveri sliedením, naháňaním, štvaním, plašenie hlukom, dymom (durenie jazveca, líšky zo skrýše), vykopávanie alebo vylievanie z úkrytov. Ryby, žaby, raky, mláďatá divých kačíc, sŕn i diviakov lovili bez použitia nástrojov. Chytanie na lep sa používalo vo vtáčnictve; na chytanie hadov slúžila rozštiepená palica, ktorou hada zacvikli za hlavou. Vlky, zajace, líšky i vtáky sa chytali do sietí. Zver sa po dostatočnom priblížení alebo chytení ubíjala kameňmi, palicami, kyjakmi, sekerami alebo valaškami. Ryby, kožušinová zver a vtáky sa lovili aj trávením a hlušením. Pri love sa používali aj strelné zbrane – luk a od začiatku 15. storočia puška. K lovu sa viazali zvyky, najmä magické zákazy, ktoré mali zabezpečiť jeho úspešnosť.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksBednárik, R.: Ľudové poľovníctvo na Slovensku. Martin 1943. Botík, J.: Poľovníctvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 212-228. Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/lov
  See also chytanie rakov
  zvieratá
  zajac
  vlk
  vtáčnictvo
  pytliactvo
  poľovníctvo
  pasca
  luk
  chytanie žiab
  vábnička
  References (12) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.