Number of the records: 1  

To the basket   zrno

 1. Descriptonplody rôznych obilnín. V tradičnej roľníckej civilizácii symbol plodnosti, prosperity a bohatstva. Obilniny sa okrem svojej primárnej funkcii pri príprave potravy používali aj pri mnohých úkonoch magického a vešteckého charakteru. Vzácnosť zrna v tradičnej duchovnej kultúre vidieť aj zo zariekania, ktoré na Myjave odriekalo dievča pri príchode na zábavu: „Hej, vrany, na vše strany, ja žitné zrniečko medzi vami.!“ Pred sejbou rozsievač rozhodil hrsť zrna na štyri strany hovoriac: „Toto vtáčkom, toto chrobáčkom, toto žobráčkom a toto mne.“ Bol to pravdepodobne pozostatok dávnejšej obete. Rituálne vyhadzovanie zrna spojené s modlitbou za bohatú úrodu uvádzajú historické pramene už v období Veľkej Moravy. Obilné zrno bolo podľa staroslovanských predstáv darom bohov, preto tí trestali ľudí, ktorí neprístojne zaobchádzali s obilím a chlebom. Zrno bolo v agrárnej mágii symbolom úrody.
  Description authorEmília Horváthová
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zrno
  See also agrárna kultúra
  agrárna mágia
  obilniny
  References (7) - Encyclopedic Terms