Number of the records: 1  

To the basket   mäsiar

 1. Descriptonsamostatný remeselník alebo domácky výrobca, zaoberajúci sa zabíjaním hospodárskych zvierat, spracovaním a predajom ich mäsa. Mäsiar mohol podľa živnostenského práva vykonávať všetky práce od porážky dobytka po výsek mäsa v malom. Zvyšky mäsa a vnútornosti mohol spracovávať na salámu, klobásy, párky, jaternice, krvavničky, tlačenku, vyúdiť ich a inak konzervovať. Hovädzí dobytok a kone mohli mäsiari porážať len na jatkách. Pri domácom zabíjaní zvierat (ošípané, ovce, kozy) mäso aj porciovali a spracúvali na výrobky. Mäsiar pracoval vlastnými nástrojmi, ktoré (spolu s hákmi na dvíhanie a zavesenie zabitého zvieraťa) nosil v osobitnej taške z trstiny (céger) alebo z kože. Každý mäsiar mal stálych zákazníkov, čím sa vytvárala istá forma rajonizácie. Vo väčších mestách od 19. storočia boli aj tzv. konskí mäsiari, predávajúci mäso z konského výseku najmä pre chudobné vrstvy obyvateľstva.
  Description authorMichal Kaľavský
  BooksLengová, M.: K dejinám cechov na Slovensku: cechy v Spišskej Sobote, Poprade, Veľkej, Matejovciach a Strážach pod Tatrami. In: Človek a spoločnosť – internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 8, 2009, č. 2. [online.] [cit. 20. 3. 2010]. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2005/index.html. Kónya, P.: Mäsiari a mäsiarske cechy vo východoslovenských mestách (Prešov, Bardejov a Sabinov) od 17. do polovice 19. storočia. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin 1999, 103 - 117.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/masiar
  See also cech
  dielňa
  remeselnícky patrón
  remeselník
  remeslo
  mäso
  tlačenka
  jaternica
  References (4) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.