Number of the records: 1  

To the basket   pytačky

 1. Descripton(vohľady, námluvy, konačky, zhľanné, sprosiny, uhliny) získanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa. Konali sa zvyčajne až po priezvedoch (prjéhlanné, priepačky, prepatry), ktoré boli prvým predbežným zisťovaním súhlasu so svadbou, ešte bez účasti mládenca. Na pytačky už chodil aj mládenec s krstným otcom. Jednanie strán malo alegorickú, znakovú podobu (otázky o kúpe jalovičky, kvietku v záhrade). Súhlas sa tiež vyjadril prostredníctvom znakov – podaním rúk, prípitkom, pohostením, daním šatky, pierka, stužky (závdavok, záručnô, istota). Ak ženích pochádzal z inej obce, súčasťou pytačiek bolo prezeranie jeho domu a hospodárstva rodinou dievčaťa (obzeranie ohniska, prehlédy, obzory). V súčasnosti sú pytačky len formálnou záležitosťou, požadovanou etickou normou a často sú spojené so zásnubami.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksKomorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava, 1976.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pytacky
  See also zásnuby
  prípitok
  svadba
  ženích
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (3) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.