Number of the records: 1  

To the basket   čistenie studničiek

 1. Descriptončistenie povrchových prameňov, ktoré patrilo medzi tradičné jarné povinnosti skupiny mladých slobodných mužov. Popri praktickom význame možno tento akt spájať s pozostatkom starších úkonov obetovania studničkám a prameňom, doložených v Uhorsku kráľovskými zákazmi v 11. storočí, a s kultovou úctou k vode ako jednému z prírodných živlov. Na území Slovenska sa verilo, že vyčistenie studničky zabezpečí človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy; studnička vyčistená vdovou nemala nikdy vyschnúť (Horehronie); špeciálne sa sledovalo čistenie prameňov, ktorých voda mala priaznivé liečivé účinky na kožné choroby (hostečná studnička). Čistenie studničiek ako zvyk pretrvalo do medzivojnového obdobia. V jednotlivých regiónoch sa líšilo záväzným termínom, dokedy ho bolo treba vykonať (do sviatku Turíc, do Veľkej noci, do Jána Krstiteľa), i formou odmeny pre mládencov za túto činnosť (naturálie od obyvateľov dediny, pohostenie richtárom).
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 275-287. Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 61-176.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/cistenie-studniciek
  See also voda
  Veľká noc
  hostec
  Ján Krstiteľ
  Turíce
  obetiny
  References (2) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.