Number of the records: 1  

To the basket   hviezda

 1. Descripton1. nebeské teleso vyžarujúce energiu. Výsledky pozorovania množstva alebo jasnosti hviezd boli v určitých dňoch roka podkladom predpovedí významných udalostí, úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad ak sa na Zamagurí na Štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, znamenalo to vojnu; veľká hustota hviezd v ten večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstáv je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisí jeho osud, od veľkosti zasa význam jeho osobnosti; 2. ľudové označenie miesta na hlave, na ktorom vyrastajú vlasy vo víre. Ich väčší počet mohol veštiť zvláštnosti v osude človeka či jeho nadprirodzené vlastnosti; 3. rekvizita vo vianočnej obchôdzke chodenia s hviezdou.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 359, 369-371. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hviezda
  See also nebo
  novorodenec
  obchôdzky
  predpoveď
  References (9) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.