Number of the records: 1  

To the basket   ľúbostná mágia

 1. Descripton(ľúbostné čary) súbor praktík, úkonov a prostriedkov spätých s predstavou, že magickým pôsobením možno získať, obnoviť alebo potlačiť duševnú i telesnú (erotická mágia) náklonnosť osoby opačného pohlavia, odstrániť či odlákať soka, sokyňu v láske, alebo poškodiť či zničiť citový aj sexuálny vzťah. Jej používanie súviselo s dôležitosťou pripisovanou v tradičnom spoločenstve rodine, manželstvu a výberu partnera, ako aj s vierou, že každý človek má osudom určeného partnera (osúdenec, osúdenica). Podmienkami úspešnosti magických praktík bolo dodržanie konkrétneho času (pred Jurajom, na Veľký piatok, Ondreja, Luciu, na Štedrý večer pri východe prvej hviezdy), situácie (pred východom slnka, pri vychádzaní mladuchy z kostola, na tanečnej zábave), miesta (krížne cesty) a použitie správnych prostriedkov (veniec z devätorakých zelín, vlasy vytúženého partnera, voda zo siedmich prameňov, srdce z krtice).
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksČižmář, J.: Lidové lékařství v Československu I-II. Brno 1946. Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zredigoval J. Mjartan. Bratislava 1956. Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/lubostna-magia
  See also Juraj
  Štedrý večer
  Veľký piatok
  krížne cesty
  mágia
  magické figúrky
  magické úkony
  magické prostriedky
  Lucia
  References (15) - Encyclopedic Terms
  (6) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.