Number of the records: 1  

To the basket   mlčanie

 1. Descriptonzdržanie sa slovnej komunikácie. Bolo vyžadované pri niektorých magických úkonoch na koncentráciu duševných síl. Podľa tradičných predstáv bolo podmienkou pasívnej ochrany pred démonmi alebo víťazstva nad čarami. Človek ním mohol získať silu premôcť kliatbu spočívajúcu na ňom alebo inej osobe, čo je častým motívom v ľudových rozprávkach (sestra vytrvalým mlčaním vyslobodí svojich zakliatych zhavranených bratov). Bolo potrebné zachovávať ho pri niektorých liečebných a ochranných magických praktikách (pri okurovaní obytných a hospodárskych budov, ktoré na Štedrý deň robieval gazda so synmi v niektorých regiónoch stredného Slovenska), ale napríklad aj pri kopaní pokladov. Na informáciu, ktorá mala ostať z magických príčin utajená, sa vzťahovalo úplné či dočasné mlčanie: želanie vyslovené pri padajúcej hviezde sa človeku splnilo, len ak ho neprezradil inému; múdre a šťastné malo byť dieťa narodené so zubom iba v prípade, že to pôrodná baba do 7 hodín, do 3 či 9 dní alebo do krstu nikomu nepovedala. Účinnosť niektorých veštieb, čarov či liečebných úkonov sa zabezpečovala mlčaním pri získavaní alebo prinášaní prísad (zem z čerstvého hrobu, vodu prameňov, rastliny) v nich použitých.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030. Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Zv. III. Bratislava 1966, 89-101.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/mlcanie
  See also Štedrý večer
  zakliatie
  veštenie
  okurovanie
  meteor
  magické úkony
  magické čísla
  hlas
  démon
  čarovanie
  magické prostriedky
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.