Number of the records: 1  

To the basket   obchôdzky

 1. Descriptonchodenie obradníka alebo skupiny obradníkov z domu do domu a konanie obradu v dome či na priedomí. Dominuje v nich magický princíp priania prospechu alebo ochrany vyjadrený v piesňach, vinšoch, úkonoch, gestách, v používaných predmetoch, oblečení, maskách či tancoch. Význam obchôdzok je určený príležitosťou, pri ktorej sa uskutočňujú (predvianočné, vianočné, fašiangové, jarné). Základom býva vinšovanie, ktoré vo vianočnom a novoročnom čase máva podobu koledovania. Špecifické je polazovanie, obmedzené na susedov či príbuzných. Obecní služobníci, pre ktorých bola odmena súčasťou celoročnej mzdy, chodili na obchôdzky jednotlivo (pastier na Štedrý deň – 24. december, hlásnik na Mláďatká – 28. december), obchôdzky rovesníckych skupín bývali početnejšie. V predvianočnom období sa konali obchôdzky maskovaných Barboriek a Lucií, vinšovníkov po kolede a s oceľou, hry a sprievody maskovaných postáv. Vo vianočných obchôdzkach bolo zaužívané predvádzanie hier, vinšovanie do nastávajúceho roka deťmi i dospelými v príbuzenských a susedských domoch, spievanie kolied pod oblokmi. Dodnes sú rozšírené fašiangové obchôdzky s maskami i bez nich. Jarné sa sústreďujú k Veľkej noci, k májom a Turícam.
  Description authorDaniel Luther
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obchodzky
  See also hlásnik
  vianočné hry
  pastier
  betlehemská hra
  koleda
  fašiangové obchôdzky
  hra o Adamovi a Eve
  hra o Herodesovi
  hra o Jozefovi a Márii
  trojkráľová hra
  chorovody
  hra o svätej Dorote
  Barbora
  Gregor
  Lucia
  Mikuláš
  Silvester
  vinšovanie
  prosperitná mágia
  Blažej
  Božie narodenie
  Katarína
  letečko
  Mláďatká
  Nový rok
  Štedrý deň
  Tomáš
  Traja králi
  Veľká noc
  koledovanie
  máj
  maska
  Morena
  obrad
  oceľovanie
  Turíce
  References (1) - t150a
  (31) - Encyclopedic Terms
  (236) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.