Number of the records: 1  

To the basket   obsypávanie

 1. Descriptonagrárny magický úkon rozšírený v pôvodne roľníckych kultúrach. Napodobením sejby a použitím mnohopočetných plodín (zrno, mak, hrach, v súčasnosti aj cukor, ryža, cukríky, konfety) sa v magickom zmysle zabezpečuje hojnosť, plodnosť, prosperita. V slovenskej tradičnej kultúre sa obsypávanie vyskytovalo v rozličných častiach svadby či vo vianočnom a veľkonočnom obyčajovom cykle. Príkladom je obsypávanie mladomanželov po príchode zo sobáša, koní na Štefana, na fašiangovej zábave a podobne.
  Description authorViera Feglová
  BooksFeglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obsypavanie
  See also zrno
  Štefan
  agrárna mágia
  magické úkony
  plodonosná mágia
  prosperitná mágia
  mladomanželia
  fašiangy
  svadba
  References (4) - Encyclopedic Terms