Number of the records: 1  

To the basket   oheň

 1. Descriptonforma svetelnej a tepelnej energie. V tradičných predstavách symbol čistoty, ničenia i obnovy života. Niektoré z foriem kultového uctievania ohňa Slovanmi pretrvali na Slovensku do 1. polovice 20. storočia vo forme tradičných zákazov a poverových praktík. Do ohňa sa nesmelo pľuť a liať doňho moč, vo výročné sviatky a v pondelok ráno sa nesmeli vyniesť z domu uhlíky, aby sa nevynieslo požehnanie. Ako obetina boli chápané omrvinky z obradových jedál či kúsky cesta hádzané do ohňa v peci pred pečením chleba. Oheň plnil magickú očistnú a ochrannú funkciu v rodinných obradoch, využíval sa v liečiteľstve, vo veštbách a predpovediach, vo výročných obyčajoch sa vyskytuje v podobe pálenia vatier či sviečok. Pec ako sídlo ohňa bola symbolom rodiny a domácnosti: novorodené dieťa privítali v rodine položením na pec, nevesta po vstupe do manželovho domu pec obchádzala, mláďatá domácich zvierat či kúpený dobytok sa k peci zvykli pritisnúť, aby privykli v hospodárstve. Trením dreva roznietený živý oheň mal poskytovať ochranu pred zlými silami.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548. Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272. Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ohen
  See also pec
  Pamiatka zosnulých
  svastika
  živý oheň
  urieknutie
  sväteniny
  Slnko
  okurovanie
  moč
  búrka
  výročné ohne
  Štedrý večer
  obetiny
  References (14) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.