Number of the records: 1  

To the basket   patróni

 1. Descriptonsvätci zvolení jednotlivcom alebo skupinou ľudí za nebeského ochrancu osôb, miest a oblastí ľudského života. Svojho patróna kresťan dostáva pri krste (krstné meno preto vždy musí byť menom nejakého svätca). Každé posvätné miesto dostáva pri svojom posvätení svojho patróna (patrocínium), pričom sa zohľadňujú miestne alebo národné náboženské a spoločenské potreby. Svätec býva patrónom oblasti ľudského života, ktorá mu bola blízka alebo v ktorej vynikol. Profesijné skupiny osôb si volia svojho patróna na základe činnosti, ktorej sa venoval (svätý Jozef ako patrón robotníkov, tesárov), alebo podľa spôsobu, akým bol umučený (svätý Bartolomej, podľa legendy stiahnutý z kože, ako patrón mäsiarov). Národy majú svojich patrónov podľa svätcov spojených s miestnou tradíciou (Slováci svätých Cyrila a Metoda, Česi svätého Václava, Maďari svätého Štefana), alebo obľúbených v ľudovej viere (Slováci Sedembolestnú Pannu Máriu, Poliaci Božiu Matku). Jednotlivci i skupiny môžu mať aj viacerých ochrancov, rovnako jeden svätec môže byť patrónom rôznych a často veľmi rozdielnych oblastí.
  Description authorRoman Kečka
  BooksHudák, J.: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/patroni
  See also Bartolomej
  Jozef
  mariánsky kult
  krst
  References (24) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.