Number of the records: 1  

To the basket   prípitok

 1. Descripton(zdravkanie) ustálený prozaický alebo rýmovaný výrok, formula uvádzajúca účel požitia alkoholického nápoja v konkrétnej situácii a vyjadrujúca želanie; viaže sa najmä k slávnostným príležitostiam. Môže byť vyjadrením pocty božstvu, osobnosti, jubilantovi, zosnulému, ktorejkoľvek prítomnej alebo neprítomnej osobe, môže byť holdom kráse, mladosti. Pravidlá etikety určujú, kto z prítomných ho má predniesť ako prvý, a ak sa postupne pripíja viacerým osobám, v akom poradí má byť táto pocta preukázaná. Prípitky možno rozdeliť na: 1. príležitostné: k rodinným (krstiny, svadba, kar, narodeniny, ukončenie štúdia), kalendárnym či oslavným príležitostiam (napríklad dokončenie práce), k uzatvoreniu právnych aktov (kúpa – predaj: Nech vám dá Pánboh pri zdraví užiť, čo ste kúpili!; odpoveď: A vám nech Pánboh dá, aby ste vždy mali čo predávať!). Bývajú spravidla vtipné, i keď sa líšia emocionálnym zafarbením; 2. univerzálne, ktoré bývajú prevažne žartovné. Samostatné pijácke prípitky žartovne narážajú na dôsledky konzumácie alkoholu: Zbohom rozume, zajtra ráno sa vidíme!
  Description authorZuzana Profantová
  BooksZáturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava 2005. Profantová, Z.: Slovenské príslovia a porekadlá. Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. Bratislava 1996. I.,II. Úvod a záverečná štúdia Zuzana Profantová. Výber Jozef Mlacek a Zuzana Profantová. Profantová, Z.: Little Fish are Sweet. Selected Writtings of Proverbs. Bratislava 1997.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pripitok
  See also oldomáš
  krstiny
  narodeniny
  pijanské piesne
  kar
  svadba
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.