Number of the records: 1  

To the basket   remeselnícke obyčaje

 1. Descriptontradíciou ustálené postupy správania spoločenskej vrstvy remeselníkov. Ich hlavnú zložku tvorili tradície z obdobia existencie cechov. K najvýznamnejším patrili oslavy nadobudnutia kvalifikácie, cechové zhromaždenia a voľby cechmajstra, oslavy kalendárnych sviatkov, pohreby majstrov, deň svätca, ktorý bol patrónom cechu. Prechod z nižšieho stupňa remeselníckej hierarchie do vyššieho – z učňa na tovariša, z tovariša na majstra – sa spájal s obradovými úkonmi. Tvorili ich rôzne skúšky adeptov, ponaučenia či predpísané hostiny. Významnú spoločenskú úlohu plnili fašiangové zvyky cechov, najmä spoločné trojdňové zábavy remeselníkov. Ich hlavnými organizátormi boli mäsiari. Známe je nosenie mäsiarskych učňov na brvne po uliciach a trhanie husí. Debnári tancovali takzvaný obručový tanec. Väčšina remeselníckych obyčajov má širší európsky pôvod.
  Description authorMichal Kaľavský
  BooksHorváthová E.: Remeselnícke zvyky v Kežmarku na počiatku minulého storočia. In: Acta ethnologica slovaca 1. Bratislava 1974, 123-136.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/remeselnicke-obycaje
  See also cech
  debnársky tanec
  učeň
  tovariš
  remeslo
  remeselník
  remeselnícky patrón
  mäsiar
  cechmajster
  fašiangy
  References (8) - Encyclopedic Terms