Number of the records: 1  

To the basket   smrť

 1. Descriptonzánik ľudského života, podľa ľudových predstáv sprevádzaný odchodom duše z tela. V tradičnej kultúre Slovenska bola pokladaná za bežnú súčasť života. Vo chvíľach smrti človeku poskytovala starostlivosť jeho rodina. Najviac sa pociťoval odchod ľudí v produktívnom veku, zatiaľ čo v prípade nevyliečiteľne chorých a nevládnych sa úmrtie bez ohľadu na vek považovalo za prirodzené vyriešenie situácie. V súvislosti s rozšírenou predstavou, že človek má vopred určený nielen priebeh života (osud), ale aj deň a hodinu skonu, sa smrť veštila: v obdobiach slnovratu z magických rastlín (na Jána Krstiteľa), z rozkrojeného jabĺčka, smeru plameňa sviečky (na Štedrý večer). Predzvesťou smrti mohol byť i sen alebo zvláštne správanie zvierat (kuvikanie kuvika, kikiríkanie sliepky). Aby skon uľahčili, umierajúceho skladali z postele na slamu alebo plachtu postlanú na zem, používali svätenú vodu, hromničnú sviecu, umývali ho alebo mu dávali piť rastlinné odvary. Za dôležité sa pokladalo dosiahnuť jeho zmierenie s ľuďmi, prezradenie tajomstiev, odpustenie zlých skutkov vykonaním spovede a prijatím sviatosti posledného pomazania. Vzťah k smrti vystihujú parémie typu Všetci ta pôjdeme; Mladý môže, starý musí.
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksBotík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001. Chorváthová, Ľ.: Smrť. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990,74, mapy 17-24. Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin, 1923 - 1931.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/smrt
  See also Štedrý večer
  duša
  predzvesť
  sväteniny
  veštenie
  Ján Krstiteľ
  References (23) - Encyclopedic Terms
  (10) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.