Number of the records: 1  

To the basket   sväteniny

 1. Descriptonrituály v katolíckej cirkvi, ktoré majú veriaceho pripraviť na následné prijatie milosti od Boha v siedmich hlavných rituáloch (sviatostiach). Delia sa na požehnania (osôb, predmetov a miest), zasvätenia (požehnania osôb za účelom dlhodobejšej alebo trvalej cirkevnej služby) a exorcizmy (malý exorcizmus vykonáva každý kňaz pri krste; veľký exorcizmus môže vykonávať iba biskupom špeciálne určený kňaz). Rituál vykonáva väčšinou vysvätená osoba (diakon, kňaz, biskup) a skladá sa z predpísanej modlitby, vykonania posvätného znaku (urobenie znaku kríža alebo položenie ruky) a pokropenia posvätenou vodou. Niektoré sväteniny privátneho charakteru môžu vykonať aj laici (nekňazi): urobenie znaku kríža na čele dieťaťa jeho rodičom, alebo modlitba pred a po jedle. V ľudovom kresťanstve sa posväteným predmetom a miestam pripisuje magický a ochranný účinok, aj keď oficiálne kresťanské učenie akúkoľvek magickosť týchto úkonov, predmetov alebo miest popiera a zdôrazňuje význam požehnania pre človeka, ktorý sväteninu prijíma. V tradičnej kultúre Slovenska sa posvätené predmety s pripísaným magickým účinkom využívali ako ochranný i liečebný prostriedok (napríklad posvätené bahniatka zastrčené za stropným trámom, sviečka požehnaná na sviatok Hromníc a zapálená počas búrky na ochranu domu i ľudí; okurovanie posvätenými bylinkami pri zimnici, horúčke a podobne).
  Description authorRoman Kečka
  BooksHorváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. II. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1974, 247, 281, 283. Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 122.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svateniny
  See also búrka
  liečebné prostriedky
  magické rastliny
  okurovanie
  svätenie
  magické prostriedky
  References (22) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.